Rapport från snäll

 

 

         Jag är snäll. Jag tycker inte om stygga. Om alla hade varit snälla som jag så hade det inte funnits några stygga. Så enkelt är det med det. Alla stygga borde låsas in, eller ha ett märke på rocken där det står "Jag är stygg".

         Vi snälla är snälla. Vi krigar inte. Vi bråkar inte. Vi klappar barn. Vi äter grönsaker och säger åt de stygga att vara snälla. Vi ordnar kurser där stygga får lära sig att kramas och vara snälla. Vi har snällfonder som delar ut pengar till alla snälla. Vi har snällforskare som letar efter snällgenen och styggenen, så att snart inga stygga behöver födas. Vi räknar med att inom 100 år skall alla vara snälla. De som då inte är snälla kommer att föras bort till särskilda byar där de får vara stygga mot varandra bäst de vill och orkar utan mat.

          Möjligen kunde det inrättas en nämnd, Snällnämnden, där stygga skulle kunna få ansöka om att bli snälla och få ta av sig styggmärket. Svara på frågor som t.ex.: " Vad är det värsta snälla vet?  Vad bör man göra med alla som är stygga?"

 

 

<<                           ^^                      >>