Biografi Sven Börtz

Drottninggatan 72 B 252 21  Helsingborg Tel: (+46) 0722152851 sven.bortz@gmail.com http://www.svenbortz.se

Utbildning:

Medhjälpare i glasmosaikateljé och i grafikateljé 1963-64. Kurs i silkscreen tryck 1978.

Utbildning i muralteknikerna, Konsthögskolan 1983 och 1985.

Separatutställningar:

1965 Balderup, Arild.

1966 Galleri HS, Lund. 1967 Galleri HS, Lund.

1967 Galleri Observatorium, Stockholm. 1967 Stadsbiblioteket, Helsingborg.

1971 Galler Soldraken, Göteborg.

1975 Galleri 1+1, Helsingborg.

1976 Galleri Öresund, Landskrona.

1979 Galleri Möller, Malmö.

1980 Stadsbiblioteken, Helsingborg, Lund.

1981 Galleri Nordvästen, Helsingborg

1983 Galleri Springposten, Helsingborg.

1987 Biblioteket i Rydebäck, Helsingborg.

1993 Kulturhuset i Helsingör, Danmark.

1994 Kulturhuset Röda Kvarn, Helsingborg.

1994 - 2017 Separatutställningar, Konstrundan Nordvästra Skåne

Representerad:

Moderna Museet Stockholm, Helsingborgs museum, Kristianstad museum och i svenska hem

Samlingsutställningar:

1965 "Den Inre och den Yttre Rymden", Moderna Museet, Stockholm.

1977 Teckningstriennalen, Landskrona.

1977 Österlensalongen, Tomelilla.

1978 Teckningsutställning, Kulturhuset, Stockholm.

1968, 1977, 1980 Skånes Konstförening Höstutställning, Malmö.

1978 - 2001(12 tillfällen) Hbg:s Konstfören. Vårsalong, Helsingborg.

2002 " Utomhus ", Staffanstorps Konsthall

2008, 2010  Hbg Konstförening Höstsalong, Hbg

2013, 2017 Kullakonst, Kullens Konstförening, Krapperup

Stipendier:

1967 Galleri HS, Lund, stipendium.

1980 - 1987 Statligt konstnärsbidrag.

1982 Statligt resebidrag för vistelse 2 mån. i Rom. Stud. freskmåleri.

1984 Norsk- svenska samarbetsfonden för vistelse i Oslo. Stud. freskmåleri.

1994 B. G. Stenmans stipendium.

2013 Domenico Ingannis stipendium för muralkonsten.

Utsmyckningar

Väggmålning 1984, "på lina", Drottninggatan 170-172, Hbg.

Väggmålning 1984, Gång- och Cykeltunnel, Fredriksdalsplatsen, Hbg.

Väggmålning 1985, "Fallande", Bruksgatan 29, Hbg.

Väggmålning 1986, "Kyrktuppen i Vinslöv", Vinslöv.

Väggmålningar 1987-89, Musikens Hus, Hbg.

Naturstensmosaik 1989, "öppning", entré, Långvinkelsgatan 18, Hbg.

Väggmålning 1991, "Aveny", entré, Drottninggatan 20, Hbg.

Klinkermosaik 1996, "Tokes pussel", Hjärup.

Väggmålning 2000, "Energi", entré, Öresundskraft, Hbg.

Mosaik, glaserad klinker 2003, Mäster palms plats, Hbg.

Övrigt:

1966 Utger det Monoistiska Manifestet vid utställning på Galleri HS i Lund.

1967 Utger häfte med aforismer och dikter vid utställning på Galleri HS i Lund.

1967 Utger "multikonst", affischerna Mandala I och Mandala II.

1973 Utger affisch om "Hur man bygger en drake".

1975-76 Lärare vid TBV konstskola i Helsingborg.

Teckningslärare, vikarie.

Medverkar i projekt "konstnär i skolan".

Tillfälliga jobb för kulturnämnden i Helsingborg och för Musikteatern i Malmö.

1986 - 2009 Skriver betraktelser och tecknar i Helsingborgs Dagblad.  Copyright © 2017Sven Börtz