Den sista solen

 

 

          Det är vår och träden är gröna. Ovanför träden är himmelen där molnen driver förbi, under träden är jorden vari dess rötter är utspridda. Ovanför de drivande molnen är massorna av luft, där är den kosmiska stranden där tomheten väller in över planeten, där det kosmiska stoftet som skapade jorden sögs samman.

          Där ute över i det kosmiska havet rusar tusen kometer. Den dag skall komma då jorden blir ett hav som rullar tillbaka i den kosmiska tomheten, det blir en vårdag då träden är gröna av den sista solen.

 

 

Sven Börtz

 

 

<<                      ^^                   >>