Biblioteket

 

Biblioteket, detta bokstävernas härliga tempel, detta välsignade palats där alla vi Helsingborgs bibliofiler samlas i dyrkan av böckerna under ledning av de stränga bibliotekarierna.

Där inne lögar vi oss nu i härliga laguner när hösten och vintern drar sommaren ur oss. Där inne dyker vi ner mellan de två pappskivorna, försvinner från ytan och vältrar oss bland pappersarkens rader av svarta krumelurer.

Bakom tegelmurarna dolda av Stadsparkens träd finns alla de länder som semestern och interrailkortet inte nådde fram till. Där samlas alla de människor som vi så gärna hade velat möta.

Där inne finns alla de liv som vi skulle vilja leva och alla de tankar som vi hade tänkt att tänka. Där står hyllorna fulla av guld och gröna skogar; av krig, svält och becquerel.

Hela livet finns där i behändigaste format, i trygghet ljus och värme, fjärran från allt elände. Vad kan man mer av ett tempel begära?

En kopp kaffe och en havrekaka.

 

 

Sven Börtz

 

<<                      ^^                   >>