Uteliggaren

 

 

          Han sitter och väntar.

          På en bänk på torget, på en bänk någonstans i stan, han föredrar att vara i närheten av folk. Men oftast sitter han ensam och tittar ut över torget, ibland ut över Sundet när han sitter där.

          Bredvid sig har han en påse med öl, någon med tomburkar och kanske någon med mat.

          Han har alltid en öl i handen, ofta upphälld i en plastflaska så att den lätt går att stänga och stoppa undan.

          Han sitter och väntar.

          Ölen är hans ständiga tröst där han sitter och tittar med outgrundlig blick långt bort mot ingenting.

          Han sitter och väntar.

          Varje dag väntar han. Han har inget hem annat än en bänk eller ett golv någonstans där det åtminstone inte regnar.

          Han sitter och väntar och längtar efter att hans mamma skall komma och hämta honom. Kom min lille gosse, kom nu skall vi gå hem. Han hör hennes röst, han sträcker ut sin hand efter henne.

          Mamma, när kommer du och hämtar mig, det är så kallt att sitta här.

 

 

 

Sven Börtz

 

<<                      ^^                   >>