En katedral

 

Vilken är Helsingborgs vackraste katedral? Som om det fanns några sådana! Visst finns det! Många! Den jag tänker på finns i norra Helsingborg. Den är inte riktigt färdigbyggd än, en del yttre väggbeklädnad återstår. Men katedralens mäktiga valvbågar är spända och allt står färdigt för taktäckning. Just nu påminner den om Gaudi's den Heliga Familjens kyrka i Barcelona, i det att den aldrig tycks bli färdigbyggd.

Av föga känd anledning måste taket och en del av väggarna rivas ner varje år. Med åren har dock följt en vana och erfarenhet vid takläggning att det endast tar några veckor att lägga ett nytt tak. Som vid all takläggning har vädret en avgörande betydelse.

Säkert har du nu gissat vad slags katedral jag talar om. En naturens katedral av höga lövträd. Det finns många av dem här i Helsingborg. Den jag tänker på finns på Landborgspromenaden, där den, vid Hemfeltsgatans förlängning, plötsligt stupar brant ner och in i en mäktig sal vars väggar och tak bäres av resliga bokar.

Nu väntar man på taktäckning med kaskader av ljusgröna blad. Då blir det traditionsenlig fest med många glada gäster som sjunger, gnisslar och kraxar och andra mer försynta som ivriga ilar längs bokens stam och grenar.

På det ojämna golvet finns en sittbänk för endast fyra personer, vilket naturligtvis är lite för ett rum som vill göra anspråk på att vara en katedral. Men sitter man där och lyfter blicken uppåt  kan man skåda  ett så mäktigt och intrikat valvbygge att det kan förstumma påven i hans katedral i Rom.

 

 

Sven Börtz

 

 

 

<<                      ^^                   >>