In i motivet

 

I mitt "Recept för konst" skrev jag "Bliv motivet". Här skall jag tala om hur det går till. Det enklaste exemplet är att tänka sig att man skall måla ett landskap. Man går helt enkelt ut i landskapet ifråga och sätter sig där. I början kan det vara som när man öppnat en TV apparat och tittar in i ett obegripligt sammelsurium. Men om man tar det lugnt börjar man sakta bli bekant med landskapet. Efter en stund har man hunnit urskilja detaljer, färger och former som i början var osynliga. Inom en timma har man börjat förena sig med landskapet och börjar känna sig som ett med motivet. Nu kan man så sakta börja måla det, eller bara nöja sig med att vara där, utan att göra någonting annat än att vara där.

Det är ungefär samma sak om man har en människa eller någonting annat som sitt motiv. Kanske börjar det dyka upp till synes obegripliga tankar och känslor. Var då inte orolig, ty det hör också till motivet, du är själv är en del av det och motivet ger dig de tankarna och känslorna. Lämna inte dem utanför målningen, de tillhör motivet och ger den närhet till nuet som eftersträvas.

 

 

Sven Börtz

 

 

<<                      ^^                        >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nya tankar och idéer började ta fart i människornas sinnen och världen sågs i ett nytt ljus om än det gamla ljuset ännu inte helt dragit bort. Nyss såg det hopplöst ut, men nu kommer det att ordna sig. Plötsligt är livet så mycket lättare att leva.

 

          Men hallå där! Stopp! Nu måste vi förundra oss över tillvarons plötsliga föränderlighet och dess hastiga skiftningar. Ovan uppmuntrande och optimistiska ord gällde häromdan, nu är det en annan dag, en helt annan dag och dessvärre måste jag meddela för dem som inte vet det att vi idag är insvepta i en gråblå dimma av bly, små små droppar av bly som tränger genom människans hud, in i hennes sinne och tynger henne  allt djupare ner mot markytan.

 

          Jag kan bara beklagar den förvirring som läsaren nu försatts i. Vädret skiftar och man kan inte lita på det.

 

 

Sven Börtz

 

 

         <<                      ^^                   >>