Standardproblem

 

 

          Standardiseringskommissionens utskott för att formulera ett nytt standardformulär för utformandet av ny standard fick inte sitt förslag godkänt av standardiseringskommissionens kommitté för godkännande av nytt standardformulär för ansökan om nya standard. Därför har standardiseringskommissionens kommitté för godkännande av det nya standardformuläret för ansökningar till standardiseringskommissionen återvisat ärendet för nytt standardformulär för ansökan om ny standard till standardiseringskommissionens utskott för formulerandet av ett nytt standardformulär för ansökan om ny standard hos standardiseringskommissionens avdelning för behandling av ansökningar om nya standard.

          Varning! Det har kommit till standardiseringskommissionens kännedom att ett piratformulär cirkulerar. Detta troligen på grund av att beslut ej tagits om ett nytt standardiseringsformulär och att det därför inte finns något formulär att fylla i för att införa ny standard eftersom det gamla formulärets standard är utgånget. Naturligtvis kommer inga sådana falska formulär och ansökningar att tas i beaktande av standardiseringskommissionen. Tills vidare vill därför standardiseringskommissionen meddela allmänheten att den försöker hålla till godo med gammal god standard.

 

 

Sven Börtz

Standardtjänsteman

 

 

 

 

         <<                      ^^                   >>