Kronborg

 

När solen stiger upp över Sverige och kastar sina första strålar mot Danmark, lyser Kronborgs ljusa sandstensfasad mot oss. Tydligt ser vi de gröna gnistrande kopparplåtarna på torn och tak.

Drar man sig norrut tecknar sig slottet snart i profil. I mitten ser vi det höga Trumpetartornet, i norr Kungens kraftiga torn, i söder kyrkans mindre torn och däremellan Drottningens torn, som med sitt blinkande öga också är fyrtorn. Kanske ser man även det minsta tornet Kakkelborg och skymtar de massiva resterna av det Stora tornet som sköts ner av Wrangels krigare.

Det var kung Erik av Pommern, grundläggaren av Landskrona och av Helsingör, Malmö fästnings byggherre och öresundstullens införare, som på 1420-talet lät uppföra det gotiska kastellet Krogen ytterst på udden örekrog, för att försvara öresund och öresundstullen.

Med detta kastell och öresundstullen som stadig och ständig grund började Fredrik II 1574 bygga slottet Kronborg. Kristian IV fortsatte efter en svår brand 1629, Fredrik III satte slottet i stånd igen efter svenskarnas våldsamma besök 1658.

Så strålar detta mäktiga renässansslott, Danmarks stolthet och danska kungars ögonsten, mot oss idag. Vinden viner i tornen, solen glittrar i fasaderna och vågorna stänker över bastionerna. Slottet består, men vattnen som omgärdar det är inte rent. Miljoner daler behövs för att rädda haven kring Danmark och Sverige. Skulle vi be Erik av Pommern om råd skulle han svara: "återinför Öresundstullen".

 

 

         Sven Börtz

 

 

 

          <<                      ^^                   >>