Jämna kanter

 

 

Vart jag ser är det raka linjer och jämna kanter som råder. Rakt och rent och inga krumbukter. Skarpskurna bokstäver, lodräta väggar och blänkande skärmar på hårda bilar.

Gatorna är raka, trottoarerna är jämna och överallt är det raka vägen med bilen. Fyrkantiga hus, vinkelräta fönster och mycket jämna kanoner.

Men se där, ett träd med krokig stam och spretiga grenar. Och se där, krokiga ben, kurvor, veck och skrynklor, en människa. Hur kan en sådan varelse göra så raka gator och så jämna kanter på alla bokstäver?

 

 

         Sven Börtz

 

 

 

         <<                      ^^                   >>