Irrationell händelse

 

Utan att ingen visste någonting och ingen varifrån, stod den där idisslande och mitt i vägen för all trafik, i stora gatukorsningen framför Magnus Stenbock, klockan fem på eftermiddagen i Helsingborgs centrum.

Kanske var den på väg från Indien till något religiöst centrum i Småland, eller den hade stigit av bilen till Slakthuset när det var rött ljus. Hursomhelst stod den där nu, mitt i en mängd tutande bilar och arga bilister. Men infernot den hade åsamkat tycktes inte bekomma den, lugn stod den där och tittade med sina stora ögon på hysteriska människor.

Efter en halvtimma, utan att kon flyttade sig och ingen visste hur man handskades med sådana djur, de flesta bilisterna hade aldrig sett en ko så tätt inpå, började kons lugn att smitta av sig. Resignerat satte man sig i sina bilar och väntade tålmodigt på att kon skulle gå vidare. Så småningom gjorde den det, och bilarna kunde börja röra på sig.

När bilisterna kom hem och berättade varför de kom så sent hem var det ingen där som trodde på dem. Men jag kan bekräfta att det var sant och samtidigt uttrycka min bestämda uppfattning att det är alldeles för lite kor på gatorna i vårt land.

 

 

          Sven Börtz

 

 

 

          <<                      ^^                   >>