Måttfullhet

 

Måttfullhet är tyvärr ingen dygd som har någon framträdande plats i vår tid.

Måttfullhet är att kunna avstå, eller att vid en bestämd punkt eller tillfälle kunna säga nej. En del måttfullhet kan säkert härledas till högfärd eller överdriven stolthet, men annars är det en sympatisk dygd värd att odlas. Det är en dygd som kanske inte hör ungdomen till, då begär och lidelser härjar som värst, men som många efter hand kan ta till sig. Kanske för att måttfullhet faller av sig självt på plats när man inser sina begränsade tillgångar och möjligheter. Många plågas dock av sin girighet livet igenom.

Det finns mycket i vår värld och vår tid som står i motsats till måttfullhet. Tillväxt- och konsumtionssamhället är till stor del grundat på en oupphörlig önskan om mer och bättre materiella tillgångar. Den gode konsumenten måste besitta en viss grad av girighet.

Måttfullhet är också att inte begära mer av någonting än vad det rimligen kan leverera. Det kan gälla EU och välfärdssamhället till fotbollslag och försäkringsbolag.

Måttfullhet kan också vara att kunna sätta sig i skogen, se upp i trädets lövverk, njuta av anblicken och inse att detta är en livets höjdpunkt.

 

 

Sven Börtz

 

 

 

          <<                      ^^                   >>