Brev från direktör

 

          ”Om jag skall kunna sköta vår stora fina koncern vars huvudkontor vi just nu överväger att förlägga  till Helsingborg, måste jag ha en fin och värdig bostad så som det anstår en företagsledare på min nivå.

          Jag och min fru vill ha en stor och exklusiv villa med Sundsutsikt i ett område där vi inte tvingas konfronteras med kreti och pleti. Vi har varit runt och tittat lite och funnit att området kring Bengt Langsgatan bebos uteslutande av höginkomsttagare på högsta nivå. Det skulle passa oss utmärkt att där på fältet som gränsar till Pålsjö slott, i all anspråkslöshet resa vårt lilla chateau.

          Jag har under de senaste två åren för detta ändamål lagt åt sidan min bonus från det framgångsrika företaget. Det blir en betryggande grundplåt för vårt nya hem.

          De helsingborgare som har invändningar mot att vi tar mark från vad som en gång i tiden var tänkt som en del av Pålsjö naturreservat må betänka det goda syftet. Ni kan inte begära att vi av det högre ståndet skall sitta i en stuga på Maria Park eller att vi skulle bo bland studenter och vanligt folk i det som skall bli det nya Helsingborg på söder. Politikerna och tjänstemännen har informerat oss om att det inte är anständigt att bo söder om Trädgårdsgatan och att Bengt Langsgatan av hävd är Helsingborgs främsta getto för höginkomsttagare. Där vill vi bo, annars flyttar vi till en annan stad och då går Helsingborgs kommun under.”

 

 

Direktör Sven Börtz

 

 

 

          <<                      ^^                   >>