Tvättstugan.

 

 

              Vad moskÚn är för en muslim är tvättstugan för en svensk. Lika svåra att förstå som reglerna är för den oinvigde att träda in i moskÚn, är reglerna för den som inte vistats en längre tid i Sverige, att träda in i och använda den svenska tvättstugan.

              Där i tvättstugan, svenskhetens centrum, manifesteras den svenska själen som ingen annanstans, punktlighet, noggrannhet och renlighet. Det är ingen slump att Electrolux är världens ledande tvättmaskinstillverkare, det var i den svenska tvättstugan det började.

              I landets tvättstugor pågår dagligen en osynlig kamp för att bibehålla den svenska kulturen. I tvättstugan tillåts ingen mångkultur, sådan må bedrivas på sommarfestivaler, men icke i tvättstugan.

              I tvättstugan råder ett fåtal enkla men obönhörliga regler. Vid en ytlig blick på dem kan de förefalla enkla. Så kan en svensk tycka som inte tänkt närmare på saken och som vistats i tvättstugor sedan spädbarnsåldern och så kan en till Sverige nyinflyttad tycka som ännu inte hunnit konfronteras med en ilsken svensk som funnit att någon tagit hans tvättid.

              Det första som till Sverige inflyttade borde undervisas i för att lära känna det svenska, är hur det går till i en svensk tvättstuga. Att det alltid är den angivna tiden som gäller, precis, att maskiner och golv skall torkas av, torkfilter rengöras, att man inte kan tvätta på andras tvättider och om hur viktigt det är att dessa enkla regler alltid iakttas.

              Som sagt, det låter enkelt, men hur svårt är det inte i verkligheten. Den som finner nyckeln till tvättstugan har funnit nyckeln till Sverige.

 

 

 

Sven Börtz

 

 

<<                      ^^                   >>