Upphöjd

 

 

            Sådana upphöjda personer som bankdirektören på översta våningen, prästen uppe i predikstolen, chefstjänstemannen längst upp i stadshuset och kommunalrådet uppe i rådhustornet, höjer sig otvivelaktigt högt över oss vanliga medborgare. För oss dödliga som inte såsom de har lyckats höja oss över våra medmänniskor återstår dock en säker utväg för att trotsa vårt öde.

            För fem kronor kan vi alla vinna inträde till Helsingborgs Eifeltorn, Kärnan. Mödosamt men säkert kan man trappsteg efter trappsteg ta sig upp till toppen. Där uppe vid tornets tinnar kan sedan avnjuta sin ställning över allt och alla.

            Man kan obesvärad och obehindrat utnämna sig till kung eller general, till kommunalråd eller direktör, och njuta av sin upphöjda position. Med välbehag kan man här se ned på banken, kyrkan och rådhuset.

            Här uppe är det bara fåglar, moln och gudar som står över mig.

Detta trotsande av makterna har dock den begränsningen att Kärnan är öppen endast mellan klockan 9 och klockan 15.

 

 

 

 

<<                      ^^                   >>