Efter döden

 

 

            Det finns faktiskt somliga som inte vet att människor efter sin död får sin själ placerad i kaniner och fåglar. Utplaceringen sker alltid på våren. De som dör vid andra årstider får vackert sitta uppe i ett träd i parken och där invänta våren. Kanske kan man få vara rimfrost en kort tid, eller sitta i en vattendroppe. När våren bryter in blir man tillfrågad huruvida man vill vara fågel eller kanin. Den som inte kan bestämma sig blir placerad i vitsippa, vilket inte är något dåligt alternativ. Då får man åtminstone vara uppe under den finaste tiden. De flesta väljer fågel. Jag tror jag skall välja kanin, de verkar att ha roligast. Det märkliga är att prästerna som sköter begravningarna inte känner till detta. Varje gång jag är på en sådan försöker prästen inbilla mig att jag så småningom skall få träffa den avlidne tillsammans med Jesus och Gud i himlen, var nu det ligger. Man tycker att prästen, som gärna vill ge intryck av att ha god kontakt med livet bortom detta livet, borde vara bättre informerad.

 

 

 

<<                      ^^                   >>