Recept för konst.

 

 

            Närhet till nuet. Hör där nyckeln till konsten. Motivet är likgiltigt i meningen att det kan vara vad som helst. En människa, ett landskap eller en idé. Närhet till motivet är det enda som kan överföra motivet via boken, tavlan, teaterstycket eller musikstycket, till någon annan. Men närhet är mystik och mystik är svårt att förklara. Närhet är att vara i motivet och i nuet, samtidigt. Att föra in motivet i nuet. Det är konsten med konsten.

            Recept för konst: Välj ett motiv. Bliv motivet. Var här.

 

 

 

<<                      ^^                   >>