En död råtta

 

            En död råtta är naturligtvis ingenting annat än en död råtta. Men det är någonting särskilt med en död råtta.

            Hur kan en råtta gå och dö? är inte råttor odödliga? Eller är en död råtta vidrigare än något annat dött? Kanske är en död råtta mer lik en död människa än något annat djur?

            Kanske är det så att jag ser min egen död i denna råttas. Den döda råttans lik där på marken kunde lika gärna vara mitt. När jag dött är det ingen skillnad på mig och en död råtta.

            Jag är en råtta. Den döda råttan är min döde kamrat. Vi är båda odödliga, men vi lämnar våra lik efter oss. Det var ett sådant lik jag fann i vägkantens smutsiga gräs. Nu är den råttan min dyrbaraste ägodel.

 

 

 

<<                      ^^                   >>