Vår i Sofieroskogen

 

 

                      Vårsolen väller sitt ljus över livet. Flimrande lyser trädens blad. Gamla skrovliga stammar av ek kröker sig hit och dit, upp mot den ljusblå himlen. Späda stammar rusar raskt uppåt och slår ut sina blad i gröna moln.

                      Så ljusa som solen är massorna av nyfödda bokblad, dallrar och svajar med den svaga vinden. Vita fjärilar jagar varandra över en tät matta av vitsippor, svalört och saftigt gräs.

                      I skuggorna står bokstammarna svarta. Skogens fåglar dyker mot marken och flaxar upp i lövkronorna. Livets ljuvlighet glittrar i bladen, svajar i vinden och speglas i dammen därborta bland träden.

                      Hackspetten slår hastigt mot stammen, från alla håll ljuder fåglarnas kvitter.

                      Borta på vägen brusar bilarna och en svag stank av avgaser krockar med våren.

 

 

 

<<                      ^^                   >>