Samma tempel

 

            De som dyrkar Gud samlas i tempel; kyrkor, moskéer, synagogor och även i helt vanliga hus. Muslimer som inte har någon moské kan samlas i en enkel källarlokal. Det är dyrt att bygga tempel och svårt att få byggnadstillstånd. Omgivningen är inte alltid så välvilligt inställd till t.ex. nya moskéer.

            Det finns andra som dyrkar annat än Gud. T.ex. sportutövare av olika slag, de dyrkar Sporten. Andra dyrkar Skådespelet och går till Teatern. De som dyrkar Musiken går till Konserthuset.

            Alla dessa, utom de första, Gudsdyrkarna, har en sak gemensamt, de samsas ofta om samma lokaler. I Sporthallen finns det en mängd olika idrotter, från basket till bågskytte. På Teatern kan man se en mängd olika slag av skådespel från tragedier till musicals och i Konserthuset kan man lyssna till allt från Mozart till Hip-Hop.

            Ja, ni förstår säkert redan min tanke. Varför skulle då inte Gudsdyrkarna kunna vistas i samma lokaler. Det skulle göra de tomma svenska kyrkorna mer använda och få in de pengar som de saknar för underhållet av dem. Så skulle muslimer som saknar en moské kanske bli glada över att få en plats att bedja i. Halva kyrkan kunde avdelas för muslimer att lägga ut sina bönemattor och den andra halvan behålla bänkarna.

            Kristna är i kyrkan mest på söndagar och muslimernas dag är fredagar och båda religionerna liksom judendomen är abrahamitiska religioner som har Abraham till fader. De är samma religiösa släkt och borde säkert kunna samsas om samma plats att dyrka sin Gud, som är densamme för alla.

            Ett som jag tycker utmärkt förslag som skulle ge genklang i hela vår splittrade värld, splittrad inte minst av religiösa motsättningar.

 

 

 

<<                           ^^                      >>