Utflykt till Danmark

 

 

              När vi kom ombord på Sundsbussen gick vi upp till övre däcket för att undersöka säkerhetsanordningarna. Vi upptäckte där att repstegar som var upprullade till relingen var fastbundna med mycket svåra knopar. Vi insåg genast att om någon föll ombord skulle det ta väldigt lång tid att lösa upp knutarna och släppa ner stegen till den nödställde. Vi blev mycket oroliga och gick till styrmannen för att uttrycka vår oro. Han kunde nu lugna oss och tala om att om någon föll överbord  skulle man först kasta ut en livboj och raskt sätta en gummibåt i sjön. Med detta lät vi oss nöja och under återstoden av sjöresan betraktade vi med tillförsikt det böljande havet.

              Nu ville vi veta hur fiskarna som bor i havet ser ut, varför vi tog tåget till Charlottenlund. Där finns det stora akvariet som alla skolbarn besöker innan de reser vidare till Tivoli. Vi gick in på akvariet och letade upp de fiskar som brukar simma i öresund. Där var sillen och torsken och makrillen. I källaren fanns en damm med rödspättor som man kunde man klia på ryggen.

              Vi ville gärna se den berömda elektriska ålen, vilken som tur är inte finns i Sundet. Den har en väldig elektrisk kraft som den kan utdela bedövande stötar med. Vi aktade oss noga att komma för närma. Den tjocka ålen tittade argt på oss och gnistrade med ögonen. Sedan, efter mycket letande, tittade vi på de små lustiga sjöhästarna som står upp och simmar.

              Vi åkte hem med bussen som vi trodde skulle gå längs Strandvejen, men det gjorde den inte, den gick hit och dit, till små byar långt inne i landet vilka ingen svensk någonsin tidigare besökt.

              På bussen pratade vi om fiskarna i akvariet och vårt gemensamma intryck var att fiskarna inte var lyckliga fiskar. Alla såg ledsna ut och skulle vilja komma ut i det stora havet.

               Till slut kom vi fram till HelsingÝr där vi kunde gå ombord på Sundsbussen. Vi hoppades nu bara att båten inte skulle köra på några släktingar till de fiskar vi lärt känna i akvariet.

             

 

 

<<                           ^^                      >>