Jag önskar jag vore en våg

 

 

            Jag önskar jag vore ett hav, en våg, en del av ett hav, en vik, ett sund, en böljande våg som uppgiven låter sig brytas mot strandens stenar och sand, gett upp sin stolta böjelse för hårda klippor, men dock åter reser sig med förnyad böljande kraft, en sådan våg, outtröttlig, vill jag vara.

            Jag vill vara en våg bland vågor omsluten, uppslukad, upphöjd, skummande av iver att krossas mot den mjuka sanden, utsträckt och tillintetgjord.

            Jag vill vara solnedgångens böljande solgatan av vågor som kläs i glödande guld, jag vill bölja där ute vid Sundets horisont när solen går ner i det kokande havet.

            När solen drunknat under horisontens oceaner vill jag gunga bort i dunklet, ligga på rygg i min vattensäng och somna in under täcket av röda moln och himlens spegling av solens sista ljus, en sådan våg vill jag vara, gungande, alltid förvandlad.

 

 

<<                           ^^                      >>