Vet ingenting

 

 

            Redaktören för en tidning, undrade om jag hade någon lämplig text under rubriken Tankomaten. Jag lovade att fundera på saken. Men tyvärr har jag ingenting att säga. Jag har funderat länge och mycket på detta, men dessvärre kommit fram till att jag vet ingenting om någonting.

            Jag har ingenting av intresse att erbjuda en hungrig och vetgirig läsekrets. Jag kan inte meddela någon filosofisk riktning eller klurighet som skulle kunna leda en läsare rätt i livet. Jag förespråkar ingen religiös lära. Jag är inte, som vissa andra, vägen, sanningen och livet, och kan inte locka någon in på den rätta vägen till saligheten.

            Jag har inga tips om hur livet skulle kunna bli lättare. Några råd till en älskande eller en älskad har jag inte. Till en sörjande har jag inga tröstens ord att säga. Meningen med livet, det vet jag ingenting om.

            Jag vet ingenting om vilket som är den bästa dieten eller hur man på ett lämpligt sätt motionerar. Hur man övervinner motgångar och når framgång, berätta det gärna för mig.

            Men jag skall fortsätta att fundera på allt detta. Det är svåra frågor som jag gärna skulle vilja kunna meddela svar på. Jag skall fortsätta mitt sökande och lovar att återkomma så snart jag vet någonting.

 

 

 

<<                           ^^                      >>