Fornfynd

 

 

          Så här vid nyårstid kan det vara på sin plats att skåda framåt för att se vad vi kommer att finna där. Således kikar jag i ett ex. av HD från den december 3008  och finner där följande notis.

          Vid utgrävningar i samband med byggandet av ett nytt Stadshus i centrala Helsingborg har docent Bertil Mobil, fordonsarkeolog vid Helsingborgs museum, funnit rester av vad som tros vara ett transportfordon av järn från 1900-talet.

          Man tror att det djupt under markytan hårt sammanpressade fordonet har legat under lager på lager av liknande föremål. Troligen har de överliggande lagren tagits tillvara för sina dyrbara metallers skull.

          Docent Mobil kan berätta att föremålet är rester av ett fordon som kallades "bil", en förkortning av automobil. Alltså ett föremål som rörde sig av sig själv. Det som fick "bilen" att röra sig var en mycket primitiv förbränningsmotor uppfunnen på 1800-talet. Drivmedlet var destillerad mineralolja som förorenade städernas atmosfär.

          Fordonet användes för att transportera personer och gods. Troligen upphörde det att användas på 2040-talet sedan förarnas kroppar uppvisat tydliga tecken på förtvining, städernas luft blivit obrukbar för människor och drivmedlet blivit alltför dyrbart.

          Fordonet framfördes i hög hastighet mitt bland gående människor i städerna. Tusentals människor blev överkörda och dödade på gator och vägar. Detta vanvettiga fordon trängdes efterhand ut av den numera vanliga trampcykeln.

          I våra dagar kan det vara svårt att förstå, säger docent Mobil, hur man kunde tillåta sig att tillverka dessa tunga stinkande plåtmonster för att transportera enstaka privatpersoner. Vi är mycket stolta över detta unika fynd som kommer att visar 1900-talets vanligaste fordon i all sin groteskhet.

          Fordonsarkeologer kommer att rekonstruera en "bil" som skall kunna ställas ut i Dunkers Kulturhus om något år. Fyndet är så unikt i världen att det förväntas tilldra sig forskare och turister från hela världen. Ledningen för Dunkers räknar med att för första gången sedan huset invigdes år 2002 kunna klara sin egen budget.

 

 

 

 

<<                           ^^                      >>