Brev från en medarbetare

 

 

        Jag håller på med en text åt dig, men ännu har jag bara kommit till den första, ganska korta, meningen. Varje kväll, innan jag skall somna tar jag fram en bit kartong, ett stycke urklippt av en faslagsbullekartong, och en fin reservoarpenna, för att skriva denna enda mening. Sedan funderar jag på fortsättningen tills jag vaknar upp med ett ryck. På kartongbiten finns då fortfarande meningen, men även ett långt diagonalt streck av bläckpennan. Oftast lägger jag då penna och kartong åt sidan, släcker lampan och insomnar.

        Nästa kväll är det ungefär samma sak, ibland kommer jag in på den andra meningen och även en tredje mening har föresvävat mig. För att nästa kväll stryka allt och börja om från början. Man skulle kunna tro att det skulle kunna bli något bra av detta, men jag är mycket tveksam till om huruvida det kan bli mer än just en mening. Kanske den meningen är tillräcklig, antagligen säger den allt jag vill ha sagt i sammanhanget. Kanske skall jag överväga att börja med en helt annan mening som har större förutsättning att alstra en efterföljande text.

 

 

 

 

 

<<                           ^^                      >>