Att gå på vattnet

 

 

        Härom söndan var Sundet så speglande och slätt som ett salsgolv, att man kunde gå över till Helsingör, och om man bara stannade till middag kunde man gå tillbaka också. Det kan man inte idag. En jämn och ihållande bris gör tillsammans med strömmen vattenytan karaktäristiskt småkrullig.

        Kronborg, det gullskimrande sagoslottet i landet på andra sidan sjön, ligger i ett ljusstrålande soltöcken. Drottningens torn med det blinkande ögat vars blinkningar då och då förvandlas till vitgnistrande fiskmåsar som flyger upp mot solen.

        För övrigt kan berättas att detta med att Jesus gick på vattnet är ett missförstånd, en feltolkning av originalbibeln. Det förhåller sig så att Jesus tog båten över vattnet, och att den båten var byggd av hans far, timmermannen. Jesus bars över vattnet av sin fader, sägs det, och många har tolkat det som att hans styvfar Gud lät honom gå till fots över sjön. Men sanningen är den att han tog sig över i den båt som hans far timmermannen byggt. Vi andra som inte har någon far som är båtbyggare får åka med färjan.

        Såvida det inte är en alldeles stilla söndag förmiddag.

 

 

 

 

<<                           ^^                      >>