Det moderna dilemmat

 

 

        När betydelsen av en chimär verklighetsprocess upphör att verka glider medvetandet isär inför oregelbundenhetens schematiska beslut. Då upphör glidningen mot processens söndring av människans stumhet inför livets ursprung. Därmed inte sagt att perceptionsmöjligheterna upphör inom ramarna för vardagslivets pekuniära villkor, snarare tvärtom.

        Det är detta som är den mänskliga tragiken i den kluvenhet som kan upplevas en solig sommardag då den biologiska avgrunden för ett ögonblick blottas av solens radioaktiva strålar. Det är detta som är dilemmat i det vårt schakt som vi kallar modernt liv.

        När vi nu måste ta itu med en analys av de begrepp som kan sammanfatta denna vågräta återvändsgränd fylld med bottenslam, människor och koldioxid, blir ett första steg att vi alla tillsammans spottar ut snuset och äter upp den sista smörgåsen i matlådan.

        Även om det kan råda skilda meningar tycker nog de flesta att en fettfri kost är en nödvändighet för att komma ur detta dilemma och stå ut med de svallningar av blod och svett som konflikten med dagligvaruhandeln oundvikligen kommer att leda till. även om många läsare vill påstå att detta endast är ett problem för radions konsumentredaktion, så vill jag bestämt påstå att så är inte fallet. Vi är alla delaktiga i helhetens bevarande och dess fulla utsträckning i rummet.

 

 

 

<<                          ^^                       >>