Start                links

 

Monoistiska manifestet 1966

 

 

Dikter och Aforismer

av Sven Börtz

utgivna vid utställning i Lund 1967

 

 

 

 

flammande av gudomligt vansinne

guds hora genomborrad av all min kraft

vräkande bort

målande vitt

skrattande i cirkel

försvunnen i den

ropande

gud gud jag välsignar dig

din frihet är för evigt din

eko eko

gudinnors sång till mig

strålande av tomhet

varande solen jag

fläckar av den

min eld på jorden

flammande av gudomligt vansinne

 

 

 

 

 

- jag utlämnar icke mig till beskådande, men er till eget seende

- på det vita fältet är du, i frihet smyckad med renhet

- vägen är målet och målet är vägen, oändligt varande, ett

 

 

- bliv bilden och du skall se den i dess försvinnande

- det vita fältet - frihet mot oändlighet

- dessa bilder är i och för varje varelse i universum

 

 

- bilden äger endast skönhet i kraft av vad den ÄR

- jag betackar mig för alla estetiska betraktelser, de kan endast besudla den skönhet som är

 

- dessa bilder vill bl.a. visa en väg dit större skönhet finns än konsten någonsin kan nå, en väg ur och förbi konsten, befrielse från de behov och illusioner som konsten oftast bygger på, det finns bakom dessa bilder inget mer behov av konst, fullständig frigörelse - från allt - i allt

 

 

- fallet in i cirkelns tomhet ut över det vita fältet är befrielse i allt, i en fullhet som är allomfattande

 

- ingenting äger skönhet i sig självt, endast i kraft av sitt varande i allt/et

- visandet av det ofattbara och genom konsekvenserna av det visa och vara vägen i det fattbara

 

- låtande det estetiska av sig självt växa

- jag är ett träd

 

 

 

 

Barn bara spring

 

 

barn bara spring

lek var du vill

du är ju på jorden

på din älskades kropp

välsignad är du

av kyssar från hennes läppar

fylld av kraft

från hennes bröst

inget kan dig skada

i strålar av sol

i jord från hennes hud

du är ju din älskades son

 

 

 

 

 

- rum - endast universum är rum

- tid - endast nuet är

- form - tomhet är allts form

- rörelse - oändlig

 

- cirkel icke sluten, endast den öppning som försvinner då jag fallit in i den, i tomhet

- fall i cirkel och du försvinner ut i allt, varande allt

 

- min älskade, universum, dess själ är hon och det är allt, oändlighet, oåtkomlighet

 

- kan man betrakta universum, varifrån ?

- att icke vara i rörelse, att iakttaga rörelse utan att vara en del därav, är att ställa sig utanför universum

 

- att ställa sig utanför ett förlopp är att ställa sig utanför universum

- jag identifierar mig med allt, jag är ju universum

 

- något som visas men icke är rörelse, kan man kalla för underhållning, icke i universum varande

 

- underhållning är dekoration var den än placeras

- det finns i universum inga parkeringsplatser

- vad bryr sig trädet om solen, vad bryr sig solen om trädet, delar av helhet

- ett bra sätt att se är att icke se

 

- solen - så ser jag allt

- att visa offentligt är att visa inför universum, vilket ansvar

- universum - ett axiom - det enda

- axiomets grund - tomhet

- jag är den ende kosmokratorn - vem? jag? - försvunnen - ÄR

 

 

 

 

 

 

Försvinner

 

 

jag försvinner allt mer

svävar ut över oändligt hav

kastas ut i natten

i det eviga ljuset

försvinner i jorden

slungas in i solen

försvinner

ingenting finns

allt har blivit jag

borta borta

allt är mitt

jag är i dig

åter i tomhet

allt är jag

 

 

 

 

 

- det är det oändliga och oåtkomliga som älskas, universum är det, så genomströmmas allt av oändlighet och kärleken blir oändlig, ingenting upprepas, allt blir oändlig rörelse i oändlig passion.

 

- universum - den största passionen - den enda

- älskade, du är jag och jag är du, universum, hur skall jag kunna veta vem som är du, vem som är jag, försvunnen, varande i dig .

 

- som min älskade, smyckad med den eviga solens blomstrande strålar

- jag älskar mig själv, jag som är universum, hur ljuv kan inte min plåga vara i min tomhet, i min oåtkomlighet

 

- det finns på jorden ingen annan gräns än jorden själv, och den är universum, så är ock jag - oändlighet.

 

- universum är sin egen oåtkomliga fasta punkt

- att smeka universums hud att vara universums hud

 

- universum är allts bas, intet av verklighet kan vara på annat baserat

- jag är gud, alltets herre, universums härskare, helt utan önskan, helt utan strävan har det blivit så.

 

- att befria sig och göra hela sitt jag till universums fulla jag

- så förenas jag till ett och blir allt

- jag är grunden till allt och därmed allts lösning

 

- den fulla passionen till universum

- jag är fångad i universum, men det ger mig sin räddning genom sin oändlighet och sin meningslöshet, en räddning som är fullständig frihet.

 

- grunden till "levande" utanför universum är ofta fruktan inför den anade meningslösheten, en aning som man söker dölja genom att bygga illusioner, från konst till religion

 

- vad kan jag vara mer än allt - ingenting

- människans oändliga mål är fullständig förening med universum

- intet är universum tillräckligt intet av universum är tillräckligt detta är dess oändlighet, dess storhet och skönhet

 

- det är endast vid ytterligheterna som spelet med universum kan vinnas

 

- jag är ett träd

- skönheten har ingen form, den är, alla former

- tänk om alla den energi som förbrukas på utvecklandet av form kunde omvandlas till energi

 

- det är inte fråga om att se skönheten, det gäller att bli den, att vara den

- vilken fåfänga att söka fixera skönheten - att söka stoppa solen

- skönhet kan aldrig vara objekt, endast subjekt eller subjekt och objekt förenade

 

- det finns inga objekt för mitt seende, jag ser, jag är

 

- att se är att vara, ser jag ett träd så är jag ett träd

- jag är det jag ser och det jag ser är jag

- enda vägen till fulländning är att fullända sig

 

- ingenting äger skönhet i sig självt, endast i kraft av sitt varande, som del av allt

 

- universum, min älskades sköte, strålande av skönhet

 

- konst är ett medel, att blotta verkligheten för att nå insikt och leva i överensstämmelse med universum

 

- naturen - maskinernas dekor

- konsten - tillvarons dekor, hur kan man dekorera universum?

- konsten - universums besudlare, och, hoppas jag, beskyddare

- alla abstraktioner är medel, dess försvinnande är målet

 

- konsten är ett medel att visa vägen i tillvaron, icke att fördriva, icke att underhålla, icke ett surrogat

 

- konst är inte underhållning

- konsten är ett medel att frigöra alla rörelser

- konst som underhållning är icke i universum

- konst är för skönhet, men icke den

 

- frihet har endast den bild som är lösning

- den fria bilden är inte beroende av betraktaren eller andra bilder

- den fria bilden ÄR

- konsten, en av illusionernas mödrar

 

- den som inte ser konsten hur skall han kunna passera den, men lycklig den som av sig självt kan passera, utan konst

 

- det enda sättet att eliminera konsten är i och genom tomhet

- konst och krig, de största flyktvägarna

- konstens fulla förverkligande - dess försvinnande

- underhållning - att underhålla ångesten

 

- det estetiska växer av sig självt, i kraft av det rena varandet i universum

- varje sant konstverks mål måste vara sitt eget försvinnande, ett medel som efter uppnåendet kan låtas försvinna

 

- konst - skönhetens ivrigaste besudlare, dock en väg mot

- konst är alltför ofta ett offer för estetiskt betraktande

- konsten bör vara ett medel för växande, en spärr mot förfall och återvändo

- låt den hetsa dig - konsten, och i kraft av dig skall den föra dig ut i skönhet förbi all konst

 

 

 

 

vilken ömkansvärd dag

vad synd om jag

i fängelse hos mig

långt bort från gudomlig förening

är jag burad in

slagen i bojor

av missnöje

av ömkansvärd ensamhet

min älskade

hur kan jag säga det i dag

borta från ditt sköte

inte en smekning kan nå dig

spärrad av jag

fången i jag

förnekar jag allt och dig

anklagar dig

besudlar dig

vrålar och pekar ut dig

som synderska sänd av mig

inte en kyss du ger

inte en smekning

inte ett kärleksfullt ord

bara en isande vind

som rispar min själ

förtorkar mina läppar

förtvinar mina händer

förgiftar min säd

ropar jag

snärjd i jagiska snaror

är du min älskade

pekar mot skyn

faller stenad till marken

stenad av mig

min älskade

 

 

 

- VÄX

- av sig självt, såsom trädet

- att söka visa tillstånd är ett slag fasthållande vid, det enda man kan visa är vägarna ur eller till en rörelse och då varande rörelse

 

- att visa tillstånd är en omöjlighet, sådana finns inte

- finns det något mer tröttande än kommentarer, låt oss höra en lösning, visa oss en rörelse

 

- ingenting kan elimineras annat än genom rörelse

- varje rörelse är den sista

- rörelse är väg och mål i oändlighet

- alla rörelser är olika, i oändlighet föränderliga

 

- den fria rörelsen är alltid ensam, del av allt

- varje lösning är definitiv, det är friheten utan återvändo, oändligt öppen mot nya lösningar, i rörelse, varande

 

- trafiken - en oändlig rörelse där varje enhets rörelse obönhörligen måste vara fri för att utan sammanstötningar kunna ingå i den allomfattande enhetliga rörelsen - trafiken - universum

 

- varje del av den oändliga rörelsen är definitiv, utan möjlighet till återvändo

- att icke upprepa sig är att leva i oändlig rörelse

- att stå fri inför annan rörelse, endast ofri rörelse låter sig störas av annan rörelse

 

 

 

Mellan himmel och jord

 

 

även för öga var himmel och jord ett

jag vågorna

sakta och i evigt stilla takt

slog de in mot sanden

själen andades med våg

i takt i lugn för nästa slag mot strand

jag drogs av vågorna till skötets botten

visste inte om jag var i stirrande stjärnan

eller på jorden där jag satt

cirklar flöt i vågors takt

ner från stjärnan

över jorden

som var jag

i stjärnan

i vågorna

 

 

 

 

 

- frihet - att vara tom, vad kan mot tomhet törna

- slå, och din egen rörelse skall krossa dig

- den ofria rörelsen är sluten i sig själv, icke del av helhet

- ofrihet - att låta sig paralyseras och fångas av annan rörelse

- universums rörelse, densamma som din, medger ingen parkering

- det finns inga parkeringsplatser

 

- maktutövning - en ofrihet som söker fånga in andra rörelser

- att låta sig bemäktigas - att låta sig parkeras att låta sig underhållas - att låta sig parkera

 

- sök att fånga in den fria rörelsen, hur att fånga solen

- den fria rörelsen har det största ansvaret, utan tanke därpå, varande i tomhet

 

- utan tanke varande i rörelse

- enda möjligheten att bryta sig ur en rörelse är genom en ny rörelse

- ofria rörelser kan endast elimineras genom den egna rörelsens frihet; icke fånga upp, endast frigöra med frihet

 

- i den fria och växande rörelsen blir kommentarer frigjorda lösningar, ty i den är tanke och handling ett, i oändlig rörelse

 

 

 

 

Var är jag?

 

 

jag stampade i golvet

jag ropade på frigörelse

jag fäktade med armarna

svor och skrek

spottade i cirkeln

svor på gud

ropade på hjälp

ge mig det, ge mig det

då plötsligt stod jag böjd

över mig själv i sängen

men sängen var tom

då lade jag mig i sängen

och stirrade upp mot mig

men det var ingen där

då rusade jag upp igen

och tittade ner i sängen

men det var ingen där

jag dunkade mitt huvud

ropade och skrek

var var är jag

är jag förföljd

jag jagar mig

aldrig finns jag

där jag tidigare var

endast tomhet är

och det är jag

 

 

 

 

 

 

 

- experiment? allt är definitivt, i oändlig rörelse

 

- inte ens tomhet finns om inte jag ÄR, i fri växande rörelse

 

- konsten är ett medel att uppnå den fria växande rörelsen

 

- frihet är oändlig rörelse i oändlig meningslöshet

 

- meningslöshetens fulla förverkligande - att frigöra från ångest och förvandla till glädje i passion med universum

 

 

- ångest - förjagandet av meningslösheten, befrielsen

 

- målsättning - den största fåfängligheten

 

- endast frihet i meningslöshet kan ge det högsta och fulla satsande

 

 

- livet är meningslöst, hur skulle det annars vara värt att leva

 

 

- allts bas är meningslöshet, endast därpå kan verklighet vara baserad

 

- frihet är att till fullo inse, acceptera och förverkliga universums meningslöshet

 

 

- det största kravet - meningslösheten

 

- meningslöshetens fulla förverkligande är din oändliga frihet i universum

 

- befrielse är att låta sig falla i meningslösheten

 

- ångest - att icke glädjas över meningslösheten, friheten

 

- det gäller att genomföra universums meningslösa program

 

- meningslösheten - den oändliga friheten

 

- meningslöshet är en förutsättning för frihet

 

- vad frihet bunden vid mening

 

 

 

 

 

Natt av oro

 

 

oändlig min kärlek

i natt av oro

glödande mörker

tagen i makt av evighet

blir jag solen

befriad från skugga

slungad ut i flammande ljus

i natt av oro

av liv i brinnande hud

 

på väg mot min älskade

stoppas jag av dagar

i nätter av längtan

av jorden

som döljer mig i skugga

som vill föda min kropp

så måste jag försvinna

i henne min älskade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ingenting finns - jag är

 

- tomheten - den enda fullheten

 

- inte gripa tag, slå, förneka och fördöma, men i tomhet eliminera

 

- släpp och du skall falla

 

 

- det är det sista steget, fallet i tomheten och vitheten och meningslösheten som är "svårigheten", inför tomheten startar inbillningen nya cirklar av illusioner i ångest och fruktan inför den tomhet som är universums verklighet, men det är "mycket enkelt", släpp och du skall falla

 

 

- i tomheten finns ingen fångenskap

 

- enda vägen till inträngande är genom och i tomhet

 

- icke hud smeker jag - tomhet

 

- allts grund är tomhet, allt är kommet därur

 

 

 

- av sig självt vara i det rena varande som är det självklara fallet i tomheten

 

- att befria sig från det fattbara är att fatta det ofattbara

 

- jag är en del av varje min undersökning

 

- det är en omöjlighet att ställa sig utanför någonting så länge som man är vid liv

 

 

 

- det finns inga färger, endast fläckar av sol

 

- för att var fri det fodras ett ännu större ansvar

 

- alla mina förhållanden till samhället står helt i relation till min egen frihet

 

- full frihet - fullt ansvar

 

- eliminera politiken genom att göra staten fri, hur, inte på annat sätt än genom statarens frihet, hur, endast genom hans fria blick och rörelse i universum, oändliga mål

 

- frihet eliminerar allt utövande av makt, i alla dess former

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkel cirkel

 

 

cirkel cirkel

strålande av tomhet

universum min älskade

öga av tomhet

det vita fältets öppning

cirkel av oändlighet

öppning till renhet

väg till klarhet

till frihet av oändlighet

till skönhet av universum

genom cirkel

som är mål av oändlig väg

förenade i oåtkomlighet

nående intet

nående allt

i cirkel försvinnande

ut i rörelse av frihet

varande solen

i universum

i tomhet

på det vita fältet

fylld av allt

strålande av skönhet

oändligt fallande

i tomhet

varande allt

lösande allt

i dag

på jord utan gräns

i universum

ensam och fri

del av allt

allomfattande

i cirkel fallande

allts öppning

öppning till intet

låt dig försvinna

släppande allt

fallande i tomhet

fri från rum från tid

fri från form

i oändlig rörelse

full av tomhet

blir du allt

och allt blir du

fallande

försvunnen

växande

leende

lösande allt

utan gränser

växande

av dig själv

utan tanke

fri från val

varande i

icke fångad

fylld av allt

i renhet

till frihet

ut i skönhet

oändligt växande

strålande av tomhet

 

 

 

 

 

 

 

 

- då kom det plötsligt, gud, gud, jag välsignar dig

 

- allt är ett, men ett är fritt och ensamt

 

- fri i allt, fylld av allt

 

- fri att vara i alla ytterligheter - nu

 

- det måste ha varit i morgon

 

 

- fri i passionen - till universum, med universum

 

- fri från att välja, varande i

 

- allt är definitivt, ständigt varande, föränderligt, oåterkalleligt, endast tanken experimenterar, samlar, förkastar, och drar ut konsekvenser; målet och vägen är tankens och handlingens ständiga förening i ett rent varande, då är tanken fri och ett med handlingen

 

 

- utan frihet inga öppningar eller lösningar

 

- döden, min passion, klara att båda förintas närmar vi oss varandra

 

- låt kärleken löpa, låt den växa fritt ut från ditt, ut att omfatta allt, och den skall bli din frihet, din passion med universum

 

- låt din passion växa, att bli solen, strålande över allt

 

- passion - att vara besatt av oåtkomligheten

 

- besatt av oåtkomligheten, nående ingenting, nående allt

 

- passion är hur två i flammor blir ett, universum och jag

 

- endast passionen kan bränna två till ett

 

- universum min älskade

 

- i passionen är det alltid någon som flammar hetast och starkast, så min död att förintas av universum

 

- håll fast och det skall vara dig förlorat

 

- slagen vinnes vid ytterligheterna

 

 

- det hela växer inte annat än i kraft av sina fria delar

 

- solen - så ser jag allt

 

- jag säger er att jag är alla och alla är jag

 

- att se utan att se, att vara utan att vara

 

- men som sagt, åt helvete med allt detta jag skriver, åt helvete med bilderna, låt oss inse och glömma detta för att leva i tomhet, låt inte också detta bli en del av historien 

 

 

 

 

 

I gryningen

 

 

så väntar jag dig i dag min älskade

att åter se dig på jorden

i tusen år som du varit i mig

i tusen år som jag brunnit av dig

så var jag ute över de vita fälten

i slöjor i blåa dimmor av dig

vattnet var orange

fåglar sjöng den första sången

träden sjöng utan vind

frid av oändlighet i detta som var du

över horisont skådande allt

närmade du dig i vågor av dis

jag sträckte mina händer

jag kände dina läppar

dina ögon blev jag

så försvann du i tomhet

och jag var du i outsäglig glädje

så fylldes morgon med strålar av sol